Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Paris By Night 91: Huế, Sài Gòn, Hà Nội

http://1.bp.blogspot.com/-Ib51PJReloY/UZjsPWCha2I/AAAAAAAAJEQ/attNdoWl37E/s1600/kara+68.jpg
http://www.fshare.vn/file/TBFX2FV9GT (DVD5 -D1)
http://www.fshare.vn/file/T91QVA4VTT (DVD5 -D2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét